Home | Products | How to Buy | Contact Us | About Us    
Code : MCF309 - เครื่องนวดเท้าและนวดตัว ด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่ต่ำ
 
Code : MCF309
Short Description : เครื่องนวดเท้าและนวดตัว ด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่ต่ำ


Price : 0.00 ฿
Detail : - เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ มีระบบอินฟาเรด ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล - เลือกโปรแกรมนวดเท้า หรือนวดตัว หรือทั้ง 2 แบบ พร้อมกันได้ มีทั้งหมด 9 โปรแกรม - ปรับความแรงและเร็วในการนวดตัวได้ 10 ระดับ และนวดฝ่าเท้าได้ 50 ระดับ
 
 

 
 
 

ORDER NOW CALL 074-352-163-4
2007 © Roongsaeng Kitpaisan Limited, Partnetship.
All rights are reserved.
โฮส โดเมน และออกแบบเว็บไซต์ โดย IC-MyHost
ผู้เยี่ยมชม 167270